Редакција часописа

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА /

 • Др Борис Беговић
  Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА РЕДАКЦИЈЕ /
 • Др Зоран Томић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Небојша Јовановић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Бојан Милисављевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Војислав Станимировић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Данило Вуковић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
ЧЛАНОВИ САВЕТОДАВНОГ ОДБОРА РЕДАКЦИЈЕ /

СЕКРЕТАРИ /

 • Никола Илић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Новак Вујичић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР /

 • Милена Митровић, Институт за међународну политику и привреду, Република Србија